רע"א 6188/2004 בביהמ"ש העליון, בענין אלינוער רבין ואח':

    שם נפסק כי יש לייחס משקל לתכנית מתאר ארצית תמ"א 31 בקביעת היטל ההשבחה.

    דילוג לתוכן