ערר 010/2017 בועדת ערר מחוזית:

    שם נקבע כי שומה מכרעת בהיטל השבחה איננה מתבטלת עם ביטול ההסכם שמכוחו התבקש מימוש הזכויות.

    דילוג לתוכן