בג"ץ 5145/91 בבית המשפט העליון, בענין צבי מימון ואח' נ' זיוה בן דרור, ראש המועצה המקומית אבן יהודה ואח':

    העתירה נסובה סביב חוק עזר לאבן יהודה (סלילת רחובות), בו נקבעה שיטת גבייה חדשה של היטלי סלילה מבעלי נכסים גובלים. המדובר בחוק עזר אשר שינה שיטת חישוב ישנה לפיה נגבו "דמי השתתפות" מבעלי המקרקעין בהתאם להוצאות הסלילה בפועל. בחוק העזר החדש נקבעה שיטת ההיטלים על פי תעריף קבוע ואחיד לכל בעלי המקרקעין שבתחום הישוב. בית המשפט אישר את חוקיותו של חוק העזר לאחר בחינה של כל ההליכים שקדמו לאישורו על ידי המועצה ושר הפנים ודחה את העתירה.

    דילוג לתוכן