ערעור מינהלי 45579-07-16 בביהמ"ש מחוזי בחיפה:

    הערעור נסב סביב תביעת פיצויים לירידת ערך שהוגשה מכח סעיף 197 לחוק התכנון והבניה. התביעה הוגשה ע"י בעל זכויות שרכש את זכויותיו מכונס נכסים אגב מימוש משכנתה. הרכישה נעשתה לאחר שהתכנית הפוגעת קיבלה תוקף. הועדה המקומית טענה כי זכויות התביעה נותרו בידי הבעלים הקודמים שזכויותיהם נמכרו כאמור בהליך כינוס הנכסים. ביהמ"ש המחוזי קיבל את עמדתנו כי בהיעדר ראיה לסתור – הזכויות הנמכרות כוללות גם את הזכות לפיצויים בגין הפגיעה במקרקעין מכח התכנית.    נקבע במקרה זה כי מימוש המשכנתה כלל גם את זכות התביעה, ואף זכות זו נמכרה.

    דילוג לתוכן