ערעור עתירה מינהלית 2775/2001 בביהמש העליון, בענין ויטנר נגד ועדת שרונים ואח':

    שם נקבע מהם מקרקעין "גובלים" בתחום תכנית בנין עיר שבעליהם זכאי לפיצוי לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה.

    דילוג לתוכן