ע"א 381/88 וע"א 403/88 בבהמ"ש העליון, בענין דוד לצין ו-15 אח':

    שם נקבעה לראשונה ההלכה, שתביעה על פי סעיף 197  לחוק התכנון והבניה כוללת גם פגיעה בשל הקפאה זמנית וחוסר אפשרות לנצל מקרקעין. בית המשפט הרחיב את המונח "נפגעו על ידי תוכנית" שבסעיף זה לא רק לירידת ערך מקרקעין כתוצאה מאישור תוכנית, אלא  גם לפגיעה עקיפה הנגרמת בשל הקפאה ממושכת באפשרויות ניצול המקרקעין.

    דילוג לתוכן